Challenger-indexChallenger-Ulykken

 

Rumfærger og planeter
Challenger, Columbia, Discovery og Atlantis hed de fire rumfærger, der i små ti år udførte 25 missioner til rummet og tilbage igen. Rumfærgernes historie begyndte allerede i starten af 1970erne, da man indså det enorme ressourcespild der var. Ved en opsendelse til for eksempel Månen fik man kun kapslen med besætningen tilbage, og den var ubrugelig. Derfor arbejdede man sig frem til et genbrugelig rum-transportmiddel og det blev rumfærgen. Her er det kun den store brændstoftank, der ikke kan genbruges.

Den første rumfærgeopsendelse fandt sted den 12. april 1981, efter 2 dages forsinkelse, med rumfærgen Columbia, men der havde været forsøg med en prototype, Enterprise, siden 1977. En rumfærge kan bruges til at sætte satellitter i kredsløb, men den kan i ligeså høj grad bruges til at reparere satellitter, der ikke virker mere. Rumfærgerne kan også bruges som "skraldevogne", der kan fjerne ikke virksomme satellitter og vragrester fra gamle raketter. Dette for at undgå kollision, da der kan ske betydelig skade ved et møde med en lille vragdel, der har en hastighed på mere end 30.000 km/t!

Mange sonder til udforskning af vort solsystems planeter blev opsendt af USA i 1970erne. Ikke mindst Pioneer- og Voyager-sonderne har bidraget med vigtig information om de ydre planeter. Disse sonder er stadig virksomme og kommer stadig med lærerigt stof til os. Efter månerejserne har NASA ikke haft den store mængde penge til rådighed, så i løbet af 1980erne har det været tæt på at droppe forbindelsen til disse sonder. I sidste øjeblik er det dog lykkedes at finde den økonomiske bistand til at holde forbindelsen.

Både rumfærger og raketter kan tage æren for alle de satellitter, der kredser rundt over hovedet på os. Der findes satellitter til TV og radio til telefon, vejrsatellitter, spion, militær og mange flere. Her har både USA og Sovjetunionen været mest aktive, men også nye modspillere i rumkapløbet, som det europæiske Ariane, begyndte fra 1979 at sende satellitter op for europæerne. Ariane har ikke før midten af 1980erne haft nogen særlig betydning i det rumkapløb, der fandtes mellem USA og Sovjetunionen.


Denne side er ajourført 6. april 1997 klokken 17.22