Grubberholm

 

flere billeder

Indviet: 19. juni 1881 Km fra Køge: 8,4 km
Nedlagt: eksisterer stadig Passagerer 1934/2000: 3.600/5.400
Trinbrættet var oprindelig placeret lige syd for Skovbovej, men har efter at have ligget nord for vejen i en periode nu fundet en plads ca 100 meter syd for vejen. 

Østbanens tog kan også krydse her, idet der er anlagt sidespor og ø-perron

Hændelser:
19. juni 1881
Der anlægges trinbræt, men tog har allerede fra banens åbning standset her på markedsdage.

1898
Et 280 meter langt sidespor for trætransporter fra Vallø Stift anlægges ca hvor krydsningsporene findes i vore dage.

1902
Trinbrættet får opført et læskur lige op ad vogterhus 4.

1926
Billetsalg fra vogterhuset indstilles og der opsættes et vingesignal til passagerer der ønsker at stige på toget.

1932
Sidesporet for Vallø Stift fjernes.

1983
Trinbrættet flyttes til det nuværende sted ca 100 meter syd for Skovbovej og der anlægges sidespor, så togene kan krydse.

1993
Perronen renoveres.

Tilføjelser eller rettelser? Skriv til mig.

Kilder: Draisinen (Østsjællandske Jernbaneklubs medlemsblad)
Birger Wilcke / Østbanen 1879-1979
Østsjællands Tidende
Dagbladet